Reklama
 
Blog | Jan Handl

Komunita viděná pesimisticky

Nepřikládáme náhodou nejrůznějším komunitám až příliš velký význam? Skutečně jsou v případě některých projektů komunity to nejdůležitější? Má komunita vůbec nějakou cenu? Na položené otázky samozřejmě neexistuje odpověď, pouze více či méně pesimistické názory.

Nejprve bychom si měli definovat výraz komunita. Podle Wikipedie
se jedná o společenství živých bytostí, které sdílí určitou oblast
(prostor nebo zájmy). Všichni chtějí komunitu budovat, rozšiřovat,
pracovat s ní a něco z ní vytěžit. To platí nejenom
v online byznysu, ale i v jiných oborech lidské činnosti.
Vytěžit něco z komunity? Peníze? Informace? Zájem? Nejlépe to
všechno najednout. Budování komunit je moderní tisíce let, každý
zmrzlinář nebo obuvník má svojí komunitu. Je to samozřejmě dobře, paní
Nováková řekne paní Suché, že obuvník Látal udělá svojí práci dobře,
včas a za dobrý peníz. Pan Látal sděluje jmenovaným paním, že na rohu za
parkem mají dobrou zmrzlinu, že se pan Táborský opravdu snaží a nemá
konkurenci v širokém okolí.

Komunity zmrzlinářů, obuvníků a povídavých důchodkyň fungují od
nepaměti. Občas se v komunitě někdo pohádá a ona skvělá zmrzlina je
najednou největší fujtajbl. Tato společenství žijí svým vlastním
životem a nějak pořádně je ovlivňovat dá práci. Jsou prostorově a
zájmově omezená, ale zároveň plastická. Když do nich vstoupí moderní
technologie (hlavně Internet), může se stát cokoliv. Komunita obuvníka
nebo zmrzlináře je obohacena o další členy, kteří více či méně
vědomě spadnou do komunity na dálku přes nějakou diskuzi, sociální síť,
přes vzdálené kontakty. Ovlivňovat komunitu v novém slova smyslu
(tedy tu moderní a online komunitu) je ještě mnohem těžší než pracovat
s komunitou žijící v jedné ulici.

Trochu obšírnějším úvodem bych chtěl demonstrovat jednu jedinou věc.
Pokud si myslíte, že pracovat smysluplně s jakoukoliv komunitou
zvládnete levou zadní, přečtěte si úvodní dva odstavce ještě jednou.
Vytvoření komunity a práce s ní není otázkou stručných návodů a
doporučení. Na živé bytosti totiž tabulky a vzorce nejsou. Může se stát
nekonečně mnoho událostí a průšvihů, které nenaplánuje ani ten největší
pesimista. Naopak mohou vznikat komunity, o kterých dotyčný
ovlivňovatel neví a jsou skvělé (z pohledu určitých zájmů).

Reklama

Pokud si myslíte, že kvalita vaší online komunity závisí na počtu
jejích členů, tak pozor na další zádrhel. I kdyby počet členů byl
rozhodujícím parametrem, nezapomínejte na to, že komunita se má skládat
z živých bytostí. Roboti a další neživé součásti komunit význam
nemají. Obvykle nezajistí potřebný přesah vně komunity a jsou opravdu
jenom do počtu. Uvedu příklad na mém oblíbeném Twitteru. Jaká je vaše
komunita tam? Počet členů rovná se počtu followerů? Kdepak.
Realističtější číslo získáte například počtem účtů, které s vámi za
poslední půlrok smysluplně komunikovali. Ostatní nejsou komunita, ale
prostí followeři. Ať už Twitter nepoužívající, nebo automatičtí. Co když
je ale součástí vaší komunity na Twitteru i nějaký ten rodinný
příslušník či kamarád některého z aktivních followerů a mluví
o vás hezky (nebo naopak ošklivě) mezi dalšími lidmi,
o jejichž existenci nemáte ani ponětí? Definovat a omezit komunitu
prostě nejde.

Při realistickém pohledu na věc pak všechny spekulace o hodnotě a
významu komunit nabývají trochu jiných rozměrů. Nehodnoťme komunity
podle čísel. Nesnažme se spočítat, jaká je hodnota jednoho člena. Spíše
si uvědomme, že komunity existují, je těžké je ovládat a korigovat a že
umí nejenom vystřelit produkt nebo nápad do hvězdných výšek. Komunita
totiž dokáže sebelepší věc také pohřbít hluboko pod zem.